آموزش بک واش

نحوه بک واش کردن

نحوه شستشوی معکوس فیلتر شنی استخر

هنگامی که پمپ‌ آب را در  فیلتر شنی به جریان می اندازد، آب استخر، از فیلتر عبور می‌کند و سپس به استخر بازمی‌گردد. ماسه ای که در سیستم فیلتر وجود دارد کثیفی، روغن و زباله ها را مسدود می کند. نتیجه یک فیلتر کثیف و گرفتگی است که می تواند توانایی شن را برای فیلتر کردن آب و بازگرداندن آن به استخر کاهش دهد.

شستشوی معکوس ( بک واش ) به فیلتر شنی استخر شما کمک می کند مسدود نشود.

آب استخر معمولاً در یک فیلتر شنی از بالا به پایین جریان می یابد، آب از بالای مخزن وارد می شود و از طریق بستر شنی به طرف های جانبی در پایین مخزن فشار می آورد. در حین بک واش، آب به صورت معکوس، از پایین به بالا، از قسمت های جانبی و از طریق شن و ماسه به سمت بالا جریان می یابد تا کثیفی های به دام افتاده را از بستر شن و ماسه خارج کرده و آن را از خط زباله خارج کند. یادگیری نحوه شستشوی معکوس فیلتر شنی استخر چندان سخت نیست و باید زمانی انجام شود که فشار نمایش داده شده روی فشار سنج شما 8 تا 10 PSI بیش از سطح اولیه باشد. شستشوی معکوس پس از طوفان‌های بزرگ، زمانی که آب کدر می‌شود، یا زمانی که شکوفه‌های جلبکی را پاک می‌کنید، خوب است.

نحوه بک واش فیلتر شنی استخر

قبل از حرکت دسته دریچه فیلتر چند پورت روی پمپ، پمپ را خاموش کنید. این از آسیب به لوله کشی، واشر و قطعات داخلی فیلتر جلوگیری می کند. همچنین ایمنی شما را تضمین می کند.

شیلنگ شستشوی معکوس را باز کنید و مطمئن شوید که محکم بسته شده و در جایی که می‌خواهید فاضلاب برود قرار گرفته باشد.

بک واش

دسته شیر فیلتر را به طور کامل فشار دهید و از موقعیت FILTER به موقعیت BACKWASH بچرخانید و آن را در جای خود قفل کنید. پمپ را دوباره روشن کنید و حداقل 3 دقیقه آن را روشن کنید. آب در شیشه دید در کنار شیر باید از کدر به شفاف تغییر کند و آبی که از بک واش خارج می شود احتمالاً کثیف به نظر می رسد. دوباره پمپ را خاموش کنید تا فرآیند شستشوی معکوس متوقف شود. دسته دریچه فیلتر چند پورت را فشار دهید، آن را از وضعیت BACKWASH به موقعیت RINSE ببرید و در آنجا قفل کنید. برای شروع فرآیند شستشو، پمپ را دوباره روشن کنید و اجازه دهید پمپ به مدت 1 تا 2 دقیقه فیلتر را بشویید. پمپ را خاموش کنید تا فرآیند آبکشی متوقف شود. دسته دریچه فیلتر چند پورت را فشار دهید، آن را از وضعیت RINSE به موقعیت FILTER ببرید و در آنجا قفل کنید.

برای کارکرد نرمال فیلتر، پمپ را دوباره روشن کنید و فشار سنج خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید که فشار از جایی که قبل از فرآیند شستشوی معکوس بود، 8 تا 10 PSI کاهش یافته است.