دریاچه آبی

تولید کننده لوازم استخر تجهیزات استخر

استرینر یا موگیر  وسیله ای است که در قسمت ساکشن پمپ نصب می گردد و وظیفه آن جلوگیری از ورود ذرات یا اجسامی است که ممکن است به پمپ آسیب برساند
پمپ های استخر و جکوزی دو دسته هستند دسته اول آنهایی که استرینر بخشی از پمپ میباشد و دسته دوم آنهایی که استرینربخشی از پمپ نیست و باید جداگانه خریداری شود
در هر صورت وجود استرینر برای پمپ های استخر و جکوزی ضروری است
لوازم استخر استرینر
لوازم استخر استرینر پمپ
قطعات استخر صافی

Menu