دریاچه آبی

تولید کننده لوازم استخر تجهیزات استخر


جهت روشنایی استخر از ترانسهای کاهنده ( معمولا 12 ولت) استفاده میگردد

این ترانسها بسته به توان مصرفی لامپها در توانهای مختلف عرضه میگردد. پرکاربرد ترین ترانسها جهت استخر های شنا ترانسهای  300 و100 وات میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :در مورد ترانسها به این نکته توجه داشته باشید که

ترانسها با توان چراغها تناسب داشته باشد

طول کابل (بسته به نوع ترانس ) بیش از 10 متر نباشد

 باشد uترانسها در جای خشک و در مکانی در ارتفای بالاتر از سطح آب قرار گیرد و یا اتصال کابل به ترانس به صورت

ترانس چراغ استخر

Menu