دریاچه آبی

تولید کننده لوازم استخر تجهیزات استخر

دسته تلسکوپی استخر موجود در سایز های 3.6 متری 5 متری و 6 متری
جنس: آلومینیوم
    :موارد استفاده
جهت دسته جاروب وکیوم استخر
دسته برس دیواره استخر
دسته برگیر استخر

Menu