دریاچه آبی

تولید کننده لوازم استخر تجهیزات استخر

فروش گریل استخر- گاتر استخر-گریتینگ-تولید کننده گریل استخر قیمت گریل درپوش پلاستیلی کانال دور استخر

گریل استخر

تولید و عرضه انواع گریل استخر و درپوش کانال دور استخر

 

گریل دور استخر ترمو پلاست SKYSTAR گریل دور استخر دو رنگ ترموپلاست

 

گریل استخر

گریل دور استخر پلی پروپیلن

گریل استخر 14 سانتی

گریل استخر 18 سانتی

گریل استخر 20 سانتی

گریل استخری 25 سانتی

گریل استخری 30 سانتی

دقت فرمایید : تعداد پیم در گریل ها (که به غلط در برخی از سایتها به ستون نیز نامگذاری شده ) ارتباطی به  افزودن مقاومت گریل نداشته و بلعکس در گریل های 

سه پیم موجب مقاومت کمتر گریل می گردد. دلیل این امر این است که نیرویی که به گریل وارد می گردد به صورت عمودی بوده و

نیروی وارده موجب کشش در بدنه گریل شده که این نیرو در مرکز گریل قویتر است و  موجب شکست گریل های سه پیم از پیم وسط میگردد 

لذا در مجموعه دریاچه آبی گریل سه پیم عرضه نمی گردد

گریل استخری شیراز  گریل استخر اصفهان   گریل استخر تبریز   گریل استخر مشهد گریل دور استخر بابل

قیمت گریل دور استخر انواع گریل استخر فروش گریل دور استخر گاتر استخر گریل استخری 'vdg hsjov

Menu