دریاچه آبی

تولید کننده لوازم استخر تجهیزات استخر

فروش شیلنگهای خرطومی جهت جاروب استخر در متراژ مختلف
شیلنگهای خرطومی در مواردی بکار میروند که به علت وجود مکش در شیلنگ امکان استفاده از شیلنگ های معمولی وجود نداشته باشد
تولید و پخش لوازم نگهداری استخر
شیلنگ خرطومی استخر
                                                
9M 1/1/2 شیلنگ خرطومی استخر
12M 1/1/2 شیلنگ خرطومی استخر
15M 1/1/2 شیلنگ خرطومی استخر
18M 1/1/2 شیلنگ خرطومی استخر

Menu