فواره آبنما

نازل های فواره در انواع آبنماها و استخرها شنا و برکه ها جهت مصارف زیبایی یا حتی در استخر های پروش ماهی جهت هوا دهی به آب و سایر مصارف کاربرد دارند.

نازل های فواره باید از جنسی ساخته شوند تا در برابر شرایط محیطی و در مقابل زنگ زدگی مقاوم باشند . 

در انتخاب فواره  نوع پاشش حجم آب مصرفی ابعاد آبنما و نوع پمپ در نظر گرفته می گردد.

فواره آبنما

آبنما ها در سایزهای مختلف در اندازه های رومیزی تا آبنماهای بزرگ شهری با توجه به فضای در نظر گرفته شده و طراحی مد نظر ساخته می شوند . نازل های فواره نیز با توجه به طرح کلی و کاربرد آبنما تعیین میگردند.

در یک دسته بندی نازل های فواره به دو نوع کلی ریزشی و بالازن تقسیم بندی میشوند. انواع ریزشی مانند فواره های پرده ای بارانی و چتری و انواع بالازن مانند فواره های قل زن  چتری عمود زن پنجه هل و ...

برخی از نازل های فواره ایده آل کنار استخر یا دیواره آبنما هستند و برخی دیگر به علت اینکه آب را در جهات مختلف پرتاب میکنند مناسب مرکز آبنما میباشند.

همچنین برخی از نازل های فواره کاربرد دوگانه داشته و به طور مثال جهت آبدرمانی و ماساژ بدن نیز به کار برده میشوند مانند مانند نازل کرتین استخر.

نازل فواره

نکته مهمی که زیبایی و پاشش مناسب نازل فواره وابسته به آن است فشار آب است که باید مناسب با طراحی اصلی نازل فواره باشد. توصیه این است که علاوه بر محاسبه فشار آب مورد نیاز جهت تعداد مورد نظر نازل فواره از شیر تنظیم جهت تنظیم فشار آب مورد نیاز نازل ها استفاده گردد.