پمپ استخر

جهت به جریان انداختن آب و گردش و عبور آن از دستگاه تصفیه و سیستم گرمایش استخر از پمپ تصفیه استخر استفاده می گردد.

انتخاب پمپ استخر با توجه به حجم آب استخر و سایز و نوع فیلتر تصفیه و سیستم گرمایش با توجه به توان پمپ و هد و دبی آن صورت میگیرد

با توجه به استفاده از مواد شیمیایی نظیر کلر در فرایند تصفیه آب استخر پمپ های استخر از مواد مقاوم نصبت به اینگونه مواد ساخته میگردنند. از دیگر تفاوت های پمپ های مخصوص استخر با سایر پمپ های آب وجود صافی ( استرینر ) در سمت مکش پمپ میباشد که مانع از ورود سنگ ریزه برگ و یا مو  و برخورد آنها به پروانه پمپ میباشد. وجود استرینر یکی از اجزای ضروری پمپ های استخر بوده و طول عمر پمپ ها را افزایش میدهد.

پمپ استخر