دریاچه آبی

تولید کننده لوازم استخر تجهیزات استخر

مزیت مبدل های استیل این است که نسبت به مبدل های مسی رسوب خیلی کمتری می گیرند(وجود رسوبات در مبدل از راندمان آن به شدت می کاهد)بنا بر این احتیاج به سرویس کمتری دارند

مبدلهای استیل جهت آبهایی که درجه سختی خیلی بالا دارند انتخاب مناسب تری است

هرچه سطح حرارتی اشتراکی در مبدل ها بیشتر باشد(مبدل سایز بالاتری داشته باشد)اتلاف انرژی ومصرف آن کمتر است

 

مبدل استیل دریاچه آبی

مبدل استیل  دریاچه آبی 

Menu