دریاچه آبی

تولید کننده لوازم استخر تجهیزات استخر

(به علت پاپپنتر بودن ضریب انتقال حرارت استیل نصبت به مس مبدل های حرارتی استیل (استخری) از راندمان کمتری نسبت به مبدلهای مسی برخوردار می باشند(در سطح حرارتی یکسان

مزیت مبدل های استیل این است که نسبت به مبدل های مسی رسوب خیلی کمتری می گیرند(وجود رسوبات در مبدل از راندمان آن به شدت می کاهد)بنا بر این احتیاج به سرویس کمتری دارند

مبدلهای استیل جهت آبهایی که درجه سختی خیلی بالا دارند انتخاب مناسب تری است اما در جایی که راندمان بالا و اتلاف کمتر انرژی مد نظر است مبدل های مسی استخر گزینه مناسبتری است

هرچه سطح حرارتی اشتراکی در مبدل ها بیشتر باشد(مبدل سایز بالاتری داشته باشد)اتلاف انرژی ومصرف آن کمتر است

 

مبدل استیل دریاچه آبی

مبدل استیل  دریاچه آبی 

Menu