دریاچه آبی

تولید کننده لوازم استخر تجهیزات استخر

جرم گیر و پاک کننده استیل

برطرف کردن جرم و رسوبات و تیرگی استیل

پاک کننده شیر آلات

  در صورتی که پس از اسید شویی استخر یا به مرور زمان لوازم استیل شامل نردبان و یا هندریل استیل استخر دچار تیرگی شده اند و نیاز به پولیش و شستشو دارند  میتوانید از محصولات زیر استفاده نمایید

محصول شماره1

   از بین برنده زنگ آب قرمز یا قهوه ای - برطرف کننده رسوبات استیل پاک کننده شیر آلات  

در صورتی که سطح مورد نظر دارای رسوبات آهکی باشد لایه ای به ضخامت حداقل 2 میلیمتر از ژل بر روی سطح مالیده پس از نیم تا 1 ساعت با کمک فرچه رسوبات را پاک کنید

 

 

محصول شماره 2 

برطرف کردن سیاهی و کدری استیل

 

 

120 ml 

 توصیه میگردد ابتدا توسط محصول شماره 1 رسوبات را از سطح مورد نظر پاک کره و سپس با محصول شماره 2 اقدام به پاک کردن کدری و پولیش نمایید

Menu