دریاچه آبی

تولید کننده لوازم استخر تجهیزات استخر

User Rating:  / 27
PoorBest 
نردبان استخری - طرح استانداد
  متداول ترین نوع پلکان استخر نردبان طرح استاندارد می باشد و درصورتی که محدودیت فضا در پاگرد محوطه استخروجود نداشته باشد بهترین گزینه انتخاب فرم استاندارد است
  نردبان استخر طرح استاندارد در دو نوع استیل با اسپ ای بی اس ومدل تمام استیل تولید می گردد
پله استخر
cm ارتفاع استخر  سایز نردبان
 70-100   نردبان استخر دوپله
 100-130  نردبان استخر سه پله
 130-160 نردبان استخر چهار پله
به بالا 160  نردبان استخر پنج پله
 
قیمت نردبان استخر (دریاچه آبی)
قیمت نردبان دو پله تمام استیل      3200000 ریال
قیمت نردبان دو پله استیل            2500000 ریال
قیمت نردبان سه پله تمام استیل    3400000 ریال
قیمت نردبان سه پله استیل          2600000 ریال
قیمت نردبان چهار پله تمام استیل   3700000 ریال
قیمت نردبان چهار پله استیل         2800000 ریال
قیمت نردبان پنج پله تمام استیل     4000000 ریال
قیمت نردبان پنج پله استیل           3000000 ریال
پله استخر  پله استخر  قیمت پله استخری  انواع پله استخر

Menu