دریاچه آبی

تولید کننده لوازم استخر تجهیزات استخر

User Rating:  / 19
PoorBest 
در جایی که پهنای پاگرد محوطه استخر با محدودیت همراه است نصب نردبان عصایی گزینه مناسب تری میباشد
نردبان عصایی استخر در مقایسه با سایر مدل ها فضای کمتری از پاگرد استخر را اشغال میکند
نردبان استخر طرح عصایی در دو مدل استیل و تمام استیل تولید می گردد
نردبان استخر
نردبان استخری

Menu