دریاچه آبی

تولید کننده لوازم استخر تجهیزات استخر

قیمت نردبان استخر فروش نردبان استخر  

                      نردبان استخر

تولید و عرضه نردبان استیل و تمام استیل استخری

      قیمتهای ویژه جهت همکاران محترم

 

 

نردبان استخر دریاچه آبی 

  
کف پله استیل skystar
 

 نردبان استخر تمام استیل - کف پله استیل  skystar 

نردبان استخر استیل - کف پله  calligan      ABS

 

Description of stainless steel swimming pool ladder
        1. material: #304/ stainless steel                                        
2. steps:  2steps, 3steps, 4steps,5step                              
3. tube size: Φ 38mm                                                        
4. step material: staineless steel or plastic                          
5. Perfect curve designs                                                     
6. Anti-slippery surface                                                       

7. Fixed equipment                                                             

 

  لوازم استخر استخر قیمت نردبان استخر پله استخر کف پله استخر  ت

 جهیزات استخر نردبان استخری پلکان استخرد

خم پایه نردبانهای دریاچه آبی با شعاع انحنای استاندارد و متفاوت از خم دستگیره های نردبان تولید می گردد

به صورتی که نردبان فضای زیادی را در داخل استخر اشغال نمی کند و استفاده از آن راحت است

نردبان استخر استیل

 

Menu