دریاچه آبی

تولید کننده لوازم استخر تجهیزات استخر

جکوزی ها علاوه بر پمپ تصفیه و گرمایش دارای پمپ تامین فشار جهت ایرجت ها می باشند و قدرت این جت پمپ ها متناسب با تعداد ایرجت ها در نظر گرفته می شود
پمپ های جت جکوزی معمولا سه فاز هستند.
جت پمپ جکوزیپمپ جت جکوزی

Menu