اسید استخر

 

اسید کلریدریک یک ماده کاهنده PH آب بوده و جهت تنظیم PH از جهت کم کردن آن کاربرد دارد. PH معرف خاصیت اسیدی و بازی محلول های آبی یا سایر محلول های مایع است که عددی بین 0 تا 14 را شامل میشود. در PH 14 حداکثر خاصیت بازی و در PH 7 آن محلول در وضعیت خنثی قرار دارد.  در حقیقت PH میزان غلظت یون هیدروژن محلول در آن مایع است. PH نرمال آب استخر عددی بین 7.2 تا 7.6 است که به وسیله تست کیت PH اندازه گیری میشود.

 در صورت استفاده از پودر های کلر ارزان قیمت که بر پایه کلسیم هستند رفته رفته بر خاصیت بازی ( آهکی ) آب افزوده میگردد و نیاز است جهت تنظیم ph از اسید کلریدریک ( اسید استخر ) استفاده گردد. جهت اندازه گیری ph آب از کیت مخصوص ph سنج استفاده میگردد. همچنین ph بالا موجب تاری و کدورت آب ( رنگ مایل به شیری ) خارش پوست و سوزش چشم میگردد. باید توجه داشت که عملکرد کلر در آب به شدت به ph  آب وابسته است به طوری که در ph بالا خاصیت ضد عفونی کنندگی و اثر بخشی کلر کاهش چشمگیری میابد.

کاربرد دیگر اسید استخر  شستشوی محوطه و سرامیک استخر است. اسید کلریدریک یک ماده رسوب زدای قوی است که جهت از بین بردن رسوبات و جرم های روی سطوح کاشی و سرامیک استخر و محوطه آن کاربرد زیادی دارد. قدرت اسید کلریدریک در شستشوی رسوبات به حدی بالا است که احتیاج به سابیدن و استفاده از مواد دیگر را از بین میبرد . البته استفاده از اسید استخر جهت شستشو احتیاج به رعایت نکات ایمنی و مهارت کافی دارد.

 

اسید استخر