لوازم جانبی سونای خشک

 

لوازم جانبی سونا

 

 علاوه بر هیتر سونا لوازمی که کم و بیش در داخل سونای خشک یافت میشوند عبارتند از : 

سنگ سونا : سنگ سونا در روی هیتر قرار میگیرد این سنگ ها به علت تراکمی که دارند  باعث نگهداری مقداری از حرارت شده و توضیع یکنواخت تر حرارت داخل سونا را باعث میشوند.

سطل و ملاقه سونا : جهت حفظ رطوبت و استفاده از موادی مانند اکالیپتوس

ترمومتر و رطوبت سنج سونا : اندازه گیری دما و رطوبت 

ساعت شنی : علاوه بر کاربرد زینتی وسیله ای است مدرج معمولا تا 15 دقیقه قابل اندازه گیری است و جهت اندازه گیری مدت زمان استفاده از سونا کاربرد دارد.