تخت کنار استخر

تخت های کنار استخر جهت استراحت و آفتاب گرفتن در کنار استخر به منظور از لذت بردن هر چه بیشتر از فضای استخر مورد استفاده قرار میگیرند.

با توجه به محیط مرطوب استخر و احتمال استفاده از تخت کنار استخر در فضای بیرون این نوع تخت ها باید ویژگی های خاصی داشته باشند تا سهولت استفاده و دوام مورد نظر را تامین کنند.

بدین منظور تخت های کنار استخر علاوه بر مقاومت فیزیکی و سهولت استفاده باید مقاومت لازم در برابر رطوبت و آفتاب را نیز داشته باشند.

 تخت کنار استخر