خاک تصفیه استخر ( پودر تصفیه )

 

پودر تصفیه استخر( خاک تصفیه ) به عنوان ماده کمکی در دستگاه های تصفیه دیاتومیک (پارچه ای) کاربرد دارد

عملکرد پودر تصفیه مناسب به این صورت است که روی فیلترهای پارچه ای نشسته و منافظ آن را کوچکتر میکند تا فیلتر کردن ذرات معلق بسیار کوچک میسر گردد.

همچنین عمل بک واش را راحتتر کرده زیرا پودر تصفیه مانع از چسبیدن مستقیم ذرات به سطح فیلتر شده و شستشوی سطح فیلتر آسانتر صورت می گیرد.

 

عدم استفاده از پودر تصفیه در فیلترهای پارچه ای استخر ها علاوه بر اینکه کیفیت تصفیه آب استخر را پایین می آورد موجب رسوب ذرات روی سطح فیلتر شده و باعث پوسیدگی و پارگی آن می شود.

 

 
 
 
خاک تصفیه فقط در دستگاه های تصفیه پارچه ای و کارتریجی استفاده میگردد و در فیلترهای تصفیه شنی به هیچ عنوان مورد استفاده قرار نمی گیرد.