خط شنا

جهت تقسیم بندی استخر به فضاهای اختصاصی و یا جدا سازی دیداری قسمت های کم عمق و عمیق استخر از خط شنا ( طناب جداکننده استخر ) استفاده میشود.

خط شنا شامل قطعات پلاستیکی شناور می باشد که به وسیله طناب به هم متصل شده و روی آب شناور میشوند. این طناب به وسیله رول بلت به بدنه استخر متصل میگردد.

خط شنا در انواع بادی و المپیکی و در رنگ های مختلف تولید میگررد.

 خط شنا