سولفات آلومینیوم ( زاج سفید )

زاج سفید یا سولفات آلومینیوم یک منعقد کننده قوی است که به دلیل سه ظرفیتی بودن یون آلومینیوم و توانایی بالای آن در انعقاد و لخته‌سازی ذرات کلوئیدی در صنعت تصفیه آب و فاضلاب کاربرد وسیعی دارد.

زاج نباتی باعث چسبیدن ذرات کوچک و سبک به هم شده به صورتی که تشکیل کلونی های بزرگتر و سنگین تر را بدهند. سپس به راحتی ته نشین شده و از سیستم حذف می گردند

 سولفات آلومینیوم در صنایع مختلف کاربرد گسترده ای دارد. تصفیه آب، صنایع سلولزی و تولید کاغذ، تولید و تصفیه فلز روی، داروسازی، تولید کود کشاورزی، تهیه و تولید گلیسیرین، تولید شکر، چرم سازی، تهیه و تولید کاتالیست های شیمیایی، تولید رزین های آلومینیومی و …از  کاربردهای سولفات آلومینیوم  می باشد.

 

سولفات آلومینیوم - زاج سفید