کات کبود ( سولفات مس )

 

کات کبود یا مس(II) سولفات با فرمول شیمیایی CuSO4(H2O)x، یک ماده کریستالی آبی رنگ و شفاف است که با نام های سولفات مس، گوهر آبی، مس سولفات و زاج کبود نیز شناخته می‌شود.

کات کبود یک ماده سمی است و در صنعت کشاورزی و تصفیه آب استخر ها کاربرد دارد. در استفاده از کات کبود حتما باید به مقادیر مجاز و استاندارد دقت کرد و مقدار زیاد آن برای محیط زیست و انسان خطرناک است.

 از کات کبود جهت استفاده به عنوان کشنده قارچ های انگلی و علف کش در کشاورزی و همچنین کنترل گیاهان آبی و جلوگیری از رشد  جلبگ ها در استخر ها استفاده میگردد.

طرز مصرف کات کبود در استخر

 

کات کبود