مبدل استخر

در صورتی که سیستم گرمایش آب استخر مورد نیاز باشد حالت ایدآل استفاده از دیگ و مشعل به همراه مبدل است. استفاده از مبدل به منظور تبادل حرارت بین آب دیگ و آب استخر است بدین صورت که مبدل محفظه ای دو جداره از جنس فلز است (معمولا استیل ضد زنگ ) که در یک جداره آن آب داغ جریان یافته از سمت دیگ در حال سیرکوله شدن است و در جداره دیگر آب استخر در جریان است بدین صورت فلز بکار رفته در مبدل گرم شده و حرارت خود را به آب استخر منتقل میکند.

در صورت عدم استفاده از مبدل و به جریان انداختن مستقیم آب استخر در داخل دیگ ( روش اشتباه ) عمر دیگ به شدت کاهش یافته و به علت ورود آب همراه با اکسیژن و مواد شیمیایی دیگر نظیر کلر به داخل دیگ بدنه آن دچار فرسایش شده و از بین میرود . همچنین به علت اینکه دیگ ها معمولا از فولاد و یا چدن ساخته میشوند زنگ آب ناشی از زنگ زدن بدنه دیگ به داخل استخر وارد میگردد.

باید توجه داشت که مصرف انرژی با سایز مبدل نصبت معکوس دارد بدین صورت که هرچه سایز مبدل بیشتر باشد تبادل حرارت سریعتر صورت گرفته و راندمان دستگاه افزایش مییابد

مبدل استخر