نردبان استخر

نردبان استخر می باید از جنس استیل ضد زنگ با دوام و مقاوم در برابر خوردگی باشد

و معیارهای کارایی در عین زیبایی در آن لحاظ شده باشد

طراحی نردبان استخر بگونه ای است که در داخل استخر اتصالی تعبیه نمی گردد از این رو به عایق بدنه استخر آسیبی وارد نمیشود

پله استخر

در هنگام نصب نردبان استخر به نکات زیر توجه فرمایید

.نردبان استخر را با توجه به ژرفای استخر انتخاب نمایید

برای استخرهای با عمق متفاوت و طول زیاد حداقل دو نردبان در نظر گرفته شود

هنگام نصب نردبان استخر تا حد ممکن تراز قرارگیرد

عمق در نظر گرفته شده برای کاسه بتنی نردبان 10 سانتیمتر میباشد و نردبان استخر باید به صورتی قرار گیرد که اختلاف ارتفاع اولین پله تا لبه استخر به اندازه یک پله باشد

نردبان استخر - پله استخر
در جایی که پهنای پاگرد محوطه استخر با محدودیت همراه است نصب نردبان عصایی گزینه مناسب تری میباشد
نردبان عصایی استخر در مقایسه با سایر مدل ها فضای کمتری از پاگرد استخر را اشغال میکند
نردبان استخر طرح عصایی در دو مدل استیل و تمام استیل تولید می گردد
 
نردبان استخر عصایی