پمپ آبنما

 

به طور کلی در آبنماها معمولا از دو نوع پمپ استفاده میگردد در آبنماهای کوچک و میناتوری تا آبنماهای متوسط از پمپ های فرو رونده در آب (پمپ های شناور ) یا پمپ های کفکش استفاده میشود. و در انواع بزرگتر آبنما و آبنماهایی که نیاز به حجم و دبی بالاتر آب را دارند از پمپ های زمینی استفاده میگردد. پمپ های شناور کوچک معمولا احتیاجی به لوله کشی نداشته و معمولا به وسیله شیلنگ به فواره متصل میگردند.

پمپ آبنما

برخی از انواع پمپ های آبنما دارای نازل فواره بوده و فقظ کافی است در جای مناسب داخل آب قرار گرفته و به برق متصل گردند. این نوع پمپ ها معمولا در سایز های کوچک تولید میگردند و مناسب آبنما های کوچک و متوسط خانگی هستند. پمپ های آبنمای شناور و کفکش معمولا بی صدا هستند و در صورتی که در آبنما در داخل ساختمان قرار دارد بهتر است از این نوع پمپ ها استفاده گردد. و در صورتی که آبنما در فضای باز قرارداشته و از چندین نازل فواره با دبی بالا استفاده شده باشد گزینه پیشنهادی پمپ های زمینی است.

آبنما