پمپ استخر

جهت به جریان انداختن آب و گردش و عبور آن از دستگاه تصفیه و سیستم گرمایش استخر از پمپ تصفیه استخر استفاده می گردد.

انتخاب پمپ استخر با توجه به حجم آب استخر و سایز و نوع فیلتر تصفیه و سیستم گرمایش با توجه به توان پمپ و هد و دبی آن صورت میگیرد. تناسب سایز پمپ و فیلتر استخربسیار مهم است زیرا پمپ های قویتر علاوه بر امکان آسیب به فیلتر باعث تلاطم و چرخش شن های فیلتر تصفیه شده و پمپ های ضعیف تر نیز فشار لازم جهت تصفیه را ایجاد نمیکنند. همچنین میزان افت فشار پمپ نصبت به فاصله از جمله عواملی است که در انتخاب سایز پمپ استخر موثر است.

با توجه به استفاده از مواد شیمیایی نظیر کلر در فرایند تصفیه آب استخر پمپ های استخر از مواد مقاوم نصبت به اینگونه مواد ساخته میگردنند.

از دیگر تفاوت های پمپ های مخصوص استخر با سایر پمپ های آب وجود صافی ( استرینر ) در سمت مکش پمپ میباشد که مانع از ورود سنگ ریزه برگ و یا مو  و برخورد آنها به پروانه پمپ میباشد. وجود استرینر یکی از اجزای ضروری پمپ های استخر بوده و طول عمر پمپ ها را افزایش میدهد. همچنین پمپ های استخر دارای حجم آبدهی بالا به نصبت حداکثر ارتفاع آبدهی ( دبی بالا و هد پایین ) میباشند.

پمپ استخر

نکته مهم در نصب پمپ استخر:

الکتروموتور پمپ استخر علاوه بر لزوم تبادل حرارت با محیط باید از هر گونه تماس با آب باید محفوظ باشد. بنابر این هنگام نصب پمپ را در روی پایه ای با ارتفاع حدود 20 سانتی کف موتورخانه و فاصله مناسب از فیلتر تصفیه نصب نمایید تا هنگام بک واش و شستشوی فیلتر از تماس آب با پمپ استخر خود داری شود. همچنین بهتر است بعد و قبل ورودی و خروجی پمپ شیر نصب گردد تا تعویض و یا تعمیر پمپ استخر با سهولت انجام پذیرد.