کلرزن خطی

جهت بهره بردای از استخر و داشتن آبی پاک و شفاف تزریق مواد شیمیایی ویژه لازم و ضروری است. پرکاربرد ترین ماده ضد عفونی کننده استخر همان کلر است و یکی از راه های افزودن کلر به آب استخر نصب و استفاده از دستگاه کلرزن خطی است.

کلرزن خطی در مداری موازی با لوله برگشت به سمت استخر نصب شده به طوری که دبی آب ورودی به کلرزن خطی قابل تنظیم باشد.

کلرزن خطی در انواع 2 کیلویی و 4 کیلویی و سایزهای بزرگتر در بازار موجود است که در انواع استخر های سرپوشیده و سرباز مورد استفاده قرار میگیرد.

کلرزن های خطی دارای شیر تنظیم نیز در روی خود دستگاه نیز میباشند که با توجه به حجم استخر ( مقدار مورد نیاز دوز کلر روزانه ) تنظیم میگردد.

معمولا در داخل کلرزن خطی از قرص کلر استفاده میشود. باید در نظر داشت که دمای آب در سرعت انحلال قرص کلر تاثیر گذار است.

 

کلرزن خطی