دریاچه آبی

تولید کننده لوازم استخر تجهیزات استخر

 

انتخاب کفشور استخر باید متناسب با مکش پمپ و حجم استخر باشد
کفشورهای استخر به صورت یک کاور شبکه ای جهت جلوگیری از ورود اجسام به لوله ها عمل میکند و باید سطح بزرگتری نسبت به سایز لوله مکش استخر داشته باشد
در انتخاب کفشور مناسب جهت استخر خود دقت کنید انتخاب ناصحیح می تواند خطرات جانی به همراه داشته باشد
در استخرهای متوسط نیز از دو کفشور جهت مکش سیرکولاسیون آب استخر استفاده کنید
 
کفشور استخر

Drain entrapment happens when a person becomes trapped due to the suction of a faulty pool’s drain. There are many entrapment dangers to look out for. Body parts, including torsos and limbs, can all become entrapped in a pool drain. Additionally, clothing, jewelry, and other items worn by a person can also become entrapped. When entrapment occurs, it is a serious situation that can lead to bodily harm. Fortunately, a properly installed pool drain system can eliminate the dangers of entrapment.خطر کفشور استخر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A child's stomach shows the injuries of being sucked into a drain in a swimming pool  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.

 

Menu