اسکیمر استخر

اسکیمر استخر دستگاهی است که در بدنه استخر کار گذاشته میشود و

وظیفه جمع آوری مواد و ذرات روی سطح آب و انتقال آب سطحی به فیلتر تصفیه را بر عهده دارد.

در صورتی که در طراحی استخر از سیستم سرریز استفاده نگردد نصب اسکیمر ضروری است
در غیر اینصورت سیکل تصفیه کامل نمی گردد.
 

 

:طریقه نصب اسکیمر استخر
اسکیمر استخر در هنگام بتن زیری یا آجرچینی دیواره استخر درعرض و دیواره قسمت عمیق استخر نصب میگردد
به طوری که قسمت درب بالای آن همسطح کف سازی باشد
اسکیمرها بسته به سایز دارای خروجی 1/12 و یا 2 اینچ میباشد
 

 
درقسمت دریچه اسکیمر فلوتر آن قرار دارد که نقش مهمی را در عملکرد دستگاه بر عهده دارد
فلوتر اسکیمر با آب بالا آمده و به دستگاه صرفا اجازه اسکیم کردن سطح رویی آب را میدهد
همچنین مانع از برگشتن ذرات به علت تلاطم آب به سمت استخر میگردد
تجهیزات استخر سونا جکوزی لوازم ساخت استخر نگهداری استخر
 
نصب اسکیمر در جکوزی در صورت عدم استفاده از گریل به عنوان بخشی از روند تصفیه ضروری است
فروش اسکیمر استخر و جکوزی
اسکیمر استخر دریاچه آبی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازبینی سبد اسکیمر هراز چندگاهی ضروری است
در صورت شکستگی سبد اسکیمر جهت جلوگیری از گرفتگی لوله ها آن را تعویض نمایید
 
سبد اسکیمر استخر
 
سبد اسکیمر استخر 2