ایرجت جکوزی - سرجت جکوزی

جهت تامین فشار جکوزی به صورتی که آب با فشار از نازل های جکوزی خارج شده و موجت ماساژ ماهیچه ها و رفع خستگی گردد از جت جکوزی ( ایرجت جکوزی ) استفاده میگردد

نصب ایرجت در جکوزیها الزامی می باشد. ساختار ایرجت جکوزی بدین صورت است که با فشردن آب و ایجاد خلع باعث مکش هوا به داخل نازل شده و آب مخلوط با هوا با فشار از دهانه نازل جکوزی خارج می گردد

جهت تنظیم جهت پاشش آب و زیبایی بیشتر جلوی نازل جت از سرجتی استفاده میگردد.

 

ایرجت جکوزی در انواع استیل برنجی و یا پلاستیکی و در ارتفاعهای بلند - کوتاه و متوسط تولید میگردند

ایرجت جکوزی-جت جکوزی استیل

 
ایرجت 6*5 جکوزی
ایرجت جکوزی
 ایرجت پایه بلند
 
ایرجت پایه کوتاه

سرجت جکوزی 2 اینچسرجتی 1/1/4