دستگیره استخر

دستگیره استیل دور استخر

دستگیره فنری با مقاومت و تحمل وزن بالا مناسب جهت استخرهای عمومی و خصوصی
ساخته شده از استیل ضد زنگ گرید 304 با طول عمر نا محدود
 
دستگیره استخربست استیل دستگیره استخر

نصب دستگیره در داخل استخرهای شنا از لحاظ ایمنی لازم و ضروری است
 

نصبدستگیره کنار استخر
دستگیره استیل استخر نرده استیل استخر هندریل استخر بست استیل دستگیره استخر نرده استخر لوازم استخر