رینگ جکوزی

طراحی و ساخت انواع رینگ جکوزی و آبنما بر طبق سفارش

جهت جلوگیری از افت فشار نازل های جکوزی همچنین یکنواختی فشار آب در تمام نازل های جکوزی از رینگ جکوزی استفاده میگردد.

رینگ جکوزی همچنین تا حد زیادی از اشکالات سازه جکوزی جلوگیری می کند.

با نصب رینگ جکوزی از عقب و جلو مانده نازل ها جلوگیزی کرده و شکل دایره ای و یا سایر اشکال هندسی جکوزی به خوبی اجرا میگردد.

رینگ های جکوزی در انواع استیل و گالوانیزه تولید میگردند

 

رینگ جکوزی استیل