کفشور استخر

انتخاب کفشور استخر باید متناسب با مکش پمپ و حجم استخر باشد

کفشورهای استخر به صورت یک کاور شبکه ای جهت جلوگیری از ورود اجسام به لوله ها عمل میکند و باید سطح بزرگتری نسبت به سایز لوله مکش استخر داشته باشد
در انتخاب کفشور مناسب جهت استخر خود دقت کنید انتخاب ناصحیح می تواند خطرات جانی به همراه داشته باشد
در استخرهای متوسط نیز از دو کفشور جهت مکش سیرکولاسیون آب استخر استفاده کنید
 
 
کفشور استخرکفشور استخری
 
     کفشور استخر - کفشور جکوزی
 
کفشور جکوزیکفشور استخر