فروش انواع هیتر سونا از 3KW تا 12KW

هیتر سونا دریاچه آبی

قیمت هیتر سونا خشک 3 کیلوات 19.500.000 ریال

قیمت هیتر سوناحشک 4 کیلوات 20.500.000 ریال

قیمت هیتر سونا خشک 6 کیلوات 21.500.000 ریال

قیمت هیتر سونا خشک 8 کیلوات 22.500.000 ریال

قیمت هیتر سونا خشک 10 کیلوات 23.500.000 ریال

قیمت هیتر سونا خشک 12 کیلوات 25.000.000 ریال

هیتر های برقی سونا از مزیت هایی همچون حجم کم نصب سریع وعدم نیاز به شومینه و دودکش نصبت به کوره های گازی برخوردار هستند

هیتر های سونا تا قدرت 6KW تک فاز هستند و از 6KW به بالا سه فاز می شوند

 

 

هیتر سونا لوازم سونا هیتر سونا بخاری سونا

 

 

 

 

Electric sauna heaters offer the benefits of convenience and clean operation, without the need for a chimney. In the United States, UL code mandates the maximum temperature attained with an electric sauna heater cannot exceed 194 Fahrenheit (90 degrees Celsius). The same is true in Canada under CSA rules. These maximum temperatures are currently lower than room temperatures allowed in Europe.