جاروی استخر


فروش انواع جاروی استخر همراه با پمپ سیار


-
جاروی استخر جاروی استخر

 

جهت جمع آوری آلودگیها و گل و لای کف استخر از جاروی مکنده استفاده میگردد
استفاده هفتگی از جاروی استخر جهت جلوگیری از تشکیل رسوبات سخت در کف استخر همچنین جهت رفع آلودگیها و بهبود کیفیت آب پیشنهاد میگردد
در استخر های سرباز به علت نشست گرد و خاک و یا برگ درختان و همچنین امکان تشکیل خره و جلبرگ عملیات جاروی استخر باید با کیفیت بهتر و در فواصل زمانی کمتری صورت گیرد.
متعلقات جاروی استخر شامل:
چرخ سیار به همراه پمپ + شیر خودکار + سایر اتصالات
کابل و کلید مناسب
سرجاروب + دسته تلسکوپی جاروب
و شیلنگ خرطومی مخصوص جارو می باشد
پمپ هایی که در ساخت جارو استخر به کار برده میشوند از نظر دسته بندی کلی به دو دسته پمپ های مخصوص استخر ( پمپ های صافی سرخود ) و سایر پمپ های آب تقسیم بندی می گردد
البته جهت پمپ هایی که فاقد صافی میباشند نیز در هنگام ساخت جاروب بر روی آنها صافی نصب میگردد.
البته تفاوت بین این دو نوع پمپ از اینجا ناشی میشود که پمپ های استخر در خصوص هواگیری و سهولت استفاده همچنین راندمان و سبکی حمل و نقل بهتر عمل میکنند.
سهولت هواگیری پمپ هایی که جهت استفاده به عنوان پمپ جاروی استخر به کار گرفته میشوند یک آیتم مهم است که استفاده از پمپ های مخصوص استخر را نصبت به سایر پمپ های آب ارجحیت میدهد