دسته جاروی استخر

دسته تلسکوپی جاروی استخر موجود در سایز های 3.6 متری 5 متری و 6 متری

جنس: آلومینیوم
جهت دسته جاروی استخر
دسته برس دیواره استخر
دسته برگیر استخر