اسید استخر

فروش اسید کلریدریک  33 درصد جهت تنظیم ph آب و اسید شویی استخر

کاربرد اسید کلریدریک در استخر :

اسید استخری بهترین گزینه جهت جرم گیری کاشی استخر و شستشوی استخر  و محوطه آن می باشد

اسید استخر به راحتی جرم ها و مواد آهکی روی کاشی و سرامیک استخر را بدون آسیب رساندن به آنها از بین میبرد

البته بهتر است اسید شویی استخر توسط فرد ماهر و با رعایت ایمنی کامل انجام شود

از آنجایی که اسید استخر خورنده مواد آهکی میباشد لزا اسید مناسب شستشوی سنگ های آهکی نمیباشد

همچنین از اسید استخر جهت تنظیم پی اچ آب استخر استفاده می گردد

 

اسید استخری-اسید شستشوی اسخر-خدمات شستشوی استخر