جاروی استخر

جهت جمع آری آلودگی ها و گل  لای کف استخر از جاروی استخر استفاده میگردد. نیروی مکش جاروی مکنده استخر از یک پمپ سیار که روی چرخ سوار شده است و یا از خود پمپ تصفیه استخر تامین میگردد.

در صورت استفاده از پمپ تصفیه استخر ، صرفا کیت جاروب استخر شامل سرجارو ، دسته جارو و شیلنگ جاروب مورد نیاز است. بدین صورت که یک سر شیلنگ را به اسکیمر و سر دیگر را به سرجارو وصل میکنند جهت بالا بردن قدرت مکش ، شیر مکش از کف را بسته تا مکش فقط از طریق اسکیمر انجام شود.

با توجه به سهولت کار و قدرت بیشتر معمولا از پمپ سیار جهت جاروب استفاده میگردد.هواگیری پمپ یکی از اقداماتی است که قبل از جاروب باید انجام گیرد. سهولت هواگیری به نوع پمپ و طول شیلنگ همچنین نصب شیر خودکار در جلوی صافی پمپ بستگی دارد.

پمپ مناسب جهت جاروی استخر پمپ است که دارای صافی ( استرینر ) بوده و قدرتی بین 1 تا 2 اسب داشته باشد. همچنین بهتر است از پمپ های مخصوص استخر که دارای صافی سرخود بوده و وزن کمتر به همراه راندمان بیشتر دارند استفاده گردد.

 

جاروی استخر

 

استفاده هفتگی از جاروی استخر جهت جلوگیری از تشکیل رسوبات سخت در کف استخر همچنین جهت رفع آلودگیها و بهبود کیفیت آب پیشنهاد میگردد.
در استخر های سرباز به علت نشست گرد و خاک و یا برگ درختان و همچنین امکان تشکیل خره و جلبرگ عملیات جاروی استخر باید با کیفیت بهتر و در فواصل زمانی کمتری صورت گیرد.